ЗА ПРОЕКТА

Какво е SDIndex?

SDIndex е представително изследване на вижданията на шофьорите за собствените им реакции, умения и поведение. То обхваща водачите на леки и лекотоварни автомобили в Република България на възраст между 18 и 75 г. За целите на изследването са анкетирани 1000 водачи в 72 населени места в България, с годишен пробег от над 2 000 км.

Организатор е SDI Застрахователен брокер в партньорство с МВР, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и Дружеството на психолозите в България.

SDIndex се базира на изследователския инструмент DBQ (Driving Behavior Questionnaire), разработен през 90-те години от екип психолози в Манчестърския университет под ръководството на известния изследовател на грешките в човешкото поведение проф. Джеймс Ризън, който се прилага и до днес в редица държави за оценка на причините за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Инструментът дава възможност да се изследват не само нарушенията (преднамерени или непреднамерени), но и пропуските и грешките, които водачите допускат поради разсеяност или дефицит на умения. Подобни изследвания в други държави показват, че често произшествията са причинени именно от тези рискови поведения.

Защо е нужен SDIndex?

Създаването на валиден индекс на поводението на водачите, ще провокира широк обществен дебат, за превенция на основните типове рисково поведение зад волана.

Вярваме че, чрез  застъпническа мрежа от заинтересовани страни – държавни институции, общини, браншови организации, НПО и др. ще се допринесе за оптимизиране на политиките и прилагането на ефективни мерки за по-безопасно движение по пътищата.

Първите резултати от изследването бяха представени през юни 2018 г., а през септември ще бъде готов и свободен за сваляне и използване пълният доклад „SDIndex 2018“.

Организатор на проекта: SDI Застрахователен брокер

Изследвателски екип по проекта: Explica

Екип за комуникации по проекта: APRA Porter Novelli Balkans Communications Group