РЕЗУЛТАТИ 2018

Пътният травматизъм е сред основните причини за смърт в световен мащаб – по данни на Световната здравна организация (СЗО) всяка година близо 1.25 млн. души по света загиват, а над 50 млн. души са ранени в пътнотранспортни произшествия. У нас в пътни инциденти губят живота си средно 2 души дневно, а още 24 души са ранени, 5 от които тежко.

Разрастващата се епидемия от смърт и наранявания при пътни инциденти обаче е предвидима и предотвратима. През последните 15 години страните с висок стандарт на живот намаляват загубите на живот на пътя, независимо от нарастващото ползване на моторни превозни средства.

България също полага значителни усилия за подобряване на пътната безопасност и намаля¬ване на жертвите и ранените в пътни инциденти. В подкрепа на тези усилия е проектът „SDIndex – индекс за безопасно шофиране“, чиято цел е да изследва поведението и реакциите на българските водачи.

Резултатите от осъществяването на проекта показват, че българският шофьор е категоричен в мнението си, че шофира безопасно – стойността на SDIndex за 2018 г. на национално ниво е 89.6. Факторен анализ на данните от проучването обаче идентифицира три категории отклонения в поведението на българските водачи при шофиране – ниска концентрация, агресия и висока скорост.

Пълният доклад е наличен за свободно изтегляне тук.