Колко рисков шофьор си? Провери с SDIndex QUIZ!
Сравни себе си с останалите водачи!
тествай се

Виж повече за проекта